Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin

- Giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến, truyền thông hợp nhất
- Phụ kiện viễn thông, máy chống sét, cap các loại
- Simcard, cratch card và các ứng dụng trên thẻ sim
- Giải pháp truyền thanh cơ sở
- Máy chủ, router, thiết bị mạng
- Giải pháp giám sát an ninh và hệ thống camera giám sát
- Hệ thống nhận dạng sinh trắc học, hộ chiếu điện tử
- Kiểm soát biên giới tự động, kiểm soát nhận dạng, kiểm soát truy cập vật lý và logical 

 

Đặt lịch nhận tư vấn