Tài chính ngân hàng

Tài chính, ngân hàng

- Các sản phẩm thẻ: Thẻ ATM, thẻ tín dụng nội địa, thẻ EMV, thẻ Dual Interface, thẻ đa năng, thiết bị đọc thẻ, token, middleware, platform service

- Giải pháp cá thể hoá thẻ từ và thẻ EMV

- Giải pháp quản lý và bảo mật thẻ

 

 

Đặt lịch nhận tư vấn