Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện (MVAS)

Dịch vụ truyền thông đa phương tiện

- Dịch vụ thoại VoiP: cung cấp các dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng

- Lắp đặt, bảo trì sự cố, sửa chữa các thiết bị trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin

- Cung cấp giải pháp, tích hợp và triển khai hạ tầng viễn thông và CNTT cho các doanh nghiệp

- Cho thuê trang thiết bị, máy móc trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

- Tư vấn kỹ thuật RF

 

Đặt lịch nhận tư vấn