Dự án tiêu biểu

Nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình ngành Bảo hiểm xã hội (2 giai đoạn)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội

Hợp đồng số: 2019/HNTH/BQLDA-AP-ITCOMM ký ngày 04/07/2019

Đặt lịch nhận tư vấn