Dự án tiêu biểu

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung trong Cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Hợp đồng số: 68/2018/STTTT ký ngày 20/12/2018

Đặt lịch nhận tư vấn