Tư vấn Thiết kế

Tư vấn thiết kế

- Tư vấn thiết kế và giám sát trong các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng, Điện tử viễn thông, Tin học và Y tế

- Thiết kế, xây dựng và duy trì các phần mềm quản lý doanh nghiệp và các hệ thống Kinh doanh điện tử

- Tư vấn xây dựng chỉ tiêu, kỹ thuật, quy trình công nghệ sửa chữa, bảo trì và phương pháp đo kiểm thiết bị

 

Đặt lịch nhận tư vấn